Jeodezi Mühendisi

Sèvres Antlaşması Kimler Arasında Yapıldı?

Sen Jermen Antlaşması, 10 Kasım 1920 tarihinde Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan bir barış anlaşmasıdır. Bu antlaşma ile iki ülke arasındaki savaş sona ermiş ve diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuştur.

Sen Jermen antlaşması kimler arasında oldu? Bu tarihi anlaşma, Türkiye ve Ermenistan arasında gerçekleşti. Sen Jermen antlaşması, 10 Ekim 2009 tarihinde İsviçre’nin Zürih kentinde imzalandı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ilişkiler normalleştirilmeye çalışıldı. Sen Jermen antlaşması, Türkiye ve Ermenistan halkları arasında dostluk ve işbirliği temelinde yeni bir sayfa açmayı hedefledi. Bu önemli anlaşma, iki ülke arasındaki sınırların açılmasını, diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve ekonomik işbirliğini teşvik etmeyi amaçladı. Sen Jermen antlaşması kimler arasında oldu? Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında gerçekleşen bu tarihi anlaşma, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

Sen Jermen Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren bir antlaşmadır.
Antlaşma, Almanya ile Müttefik Devletler arasında imzalandı.
Sen Jermen Antlaşması, 28 Haziran 1919’da imzalandı.
Bu antlaşma ile Alman İmparatorluğu resmen sona erdi.
Sen Jermen Antlaşması, Versay Sarayı‘nda imzalandı.
 • Sen Jermen Antlaşması, Almanya’ya ağır savaş tazminatları öngörmekteydi.
 • Antlaşma, Almanya’nın toprak kaybetmesine ve silahlarının sınırlanmasına yol açtı.
 • Savaş suçlularının yargılanması için uluslararası mahkemeler kuruldu.
 • Bu antlaşma, Almanya’nın savaş suçluluğunu kabul etmesini sağladı.
 • Sen Jermen Antlaşması, Almanya’nın askeri gücünü büyük ölçüde kısıtladı.

Sen Jermen Antlaşması ne zaman yapıldı?

Sen Jermen Antlaşması, 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma, I. Dünya Savaşı’nın sonunda Almanya ile Müttefik Devletler arasında imzalanmıştır.

Sen Jermen Antlaşması Ne zaman yapıldı?
Anlaşmanın İmzalandığı Tarih 10 Ağustos 1920
Anlaşmanın Tarafları Türkiye ve Ermenistan
Anlaşmanın İçeriği Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıma ve sınırların belirlenmesi

Sen Jermen Antlaşması’nın hedefi neydi?

Sen Jermen Antlaşması’nın temel amacı, Almanya’nın savaştan sorumlu tutulması ve savaş sonrası düzenlemelerin yapılmasıydı. Bu antlaşma ile Almanya’nın toprakları, askeri gücü ve ekonomisi üzerinde çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir.

 • Sen Jermen Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile Müttefik Devletler arasında imzalanan bir anlaşmadır.
 • Anlaşmanın hedefi, savaş sonrası düzenin sağlanması ve Almanya’nın savaşa katılan ülkelerle barış içinde yaşamasını sağlamaktır.
 • Antlaşma, Almanya’nın savaş tazminatı ödemesini, toprak kayıplarını ve askeri sınırlamaları kabul etmesini sağlamıştır.

Sen Jermen Antlaşması hangi liderler tarafından imzalandı?

Sen Jermen Antlaşması, Almanya adına Matthias Erzberger tarafından imzalanmıştır. Müttefik Devletler adına ise Fransa Başkanı Georges Clemenceau, İngiltere Başbakanı David Lloyd George ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından imzalanmıştır.

 1. David Lloyd George (Birleşik Krallık Başbakanı)
 2. Georges Clemenceau (Fransa Başbakanı)
 3. Woodrow Wilson (Amerika Birleşik Devletleri Başkanı)
 4. Vittorio Emanuele Orlando (İtalya Başbakanı)
 5. İsmet İnönü (Osmanlı İmparatorluğu’nun temsilcisi)

Sen Jermen Antlaşması’nda hangi maddeler yer alıyor?

Sen Jermen Antlaşması’nda birçok madde bulunmaktadır. Bu maddeler arasında Almanya’nın toprak kayıpları, savaş tazminatları ödemesi, askeri kısıtlamalar, demilitarize bölgelerin oluşturulması ve savaş suçlularının yargılanması gibi konular yer almaktadır.

Madde 1 Madde 2 Madde 3
Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması Sınır ticaretinin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi Ermenistan ve Türkiye arasında siyasi diyaloğun başlatılması ve işbirliğinin artırılması
Madde 4 Madde 5 Madde 6
Ermenistan ve Türkiye arasında tarihi ve kültürel mirasın korunması ve tanınması İkili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışma gruplarının oluşturulması Mütabakatın uygulanması için ortak komisyonun kurulması

Sen Jermen Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?

Sen Jermen Antlaşması’nın sonuçları Almanya üzerinde büyük etkileri olmuştur. Antlaşma ile Almanya’nın toprakları küçülmüş, askeri gücü sınırlanmış ve ağır savaş tazminatları ödemesi gerekmektedir. Bu durum Almanya’da ekonomik zorluklara ve siyasi istikrarsızlığa yol açmıştır.

Jermen Antlaşması’nın sonuçları arasında toprak kaybı, savaş tazminatı ödemesi, sınırlamalar ve demilitarize bölgeler bulunmaktadır.

Sen Jermen Antlaşması’nın etkileri nelerdir?

Sen Jermen Antlaşması’nın etkileri uzun vadeli olmuştur. Antlaşma, Almanya’da halk arasında büyük bir hoşnutsuzluğa yol açmış ve II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri olarak gösterilmiştir. Ayrıca, antlaşma sonucunda Avrupa’da siyasi dengeler değişmiş ve uluslararası ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır.

Jermen Antlaşması, Japonya ve Rusya arasında imzalanan bir barış anlaşmasıdır ve Asya’daki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilemiştir.

Sen Jermen Antlaşması’nın geçerliliği devam ediyor mu?

Sen Jermen Antlaşması’nın bazı maddeleri zaman içinde değişikliklere uğramış veya iptal edilmiştir. Ancak, antlaşmanın bazı hükümleri hala geçerli olup Almanya üzerinde etkilerini sürdürmektedir. Örneğin, savaş tazminatları ödemesi ve askeri kısıtlamalar gibi konular halen geçerliliğini korumaktadır.

Madde 1: Sen Jermen Antlaşması’nın geçerliliği

Sen Jermen Antlaşması, 10 Ağustos 1920 tarihinde Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile iki ülke arasındaki sınırlar ve ilişkiler belirlenmiştir. Günümüzde bu antlaşmanın hükümleri hala geçerliliğini korumaktadır.

Sen Jermen Antlaşması, Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırların tanınması ve ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla imzalanmıştır. Bu antlaşma ile iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmuş ve barışçıl bir çözüm sağlanmıştır.

Madde 2: Antlaşmanın hükümlerinin uygulanması

Sen Jermen Antlaşması’nın hükümleri, tarafların karşılıklı olarak kabul ettiği ve uygulamayı taahhüt ettiği bir metindir. Bu nedenle antlaşmanın geçerliliği devam etmektedir ve taraflar arasında bağlayıcıdır.

Antlaşmanın hükümlerinin uygulanması, tarafların sorumluluğundadır. Her iki taraf da antlaşmaya uygun hareket etmekle yükümlüdür ve antlaşmanın hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur.

Madde 3: Antlaşmanın geleceği

Sen Jermen Antlaşması’nın geleceği, tarafların karşılıklı anlaşması ve değişen siyasi durumlara bağlı olarak belirlenecektir. Antlaşmanın hükümlerinin geçerliliği devam etse de, taraflar arasındaki ilişkilerin gelişimi ve değişimi antlaşmanın geleceğini etkileyebilir.

Antlaşmanın geleceği, tarafların karşılıklı anlaşması ve uluslararası ilişkilerin seyrine bağlıdır. Yeni şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda antlaşmanın revize edilmesi veya yeni bir anlaşmanın yapılması mümkün olabilir.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti