Jeodezi Mühendisi

İsim Fiil Cümlesi Nasıl Bulunur? İpuçları ve Örnekler

Isim fiil cümlesi nasıl bulunur? İsim fiil cümlesi, bir isim ve bir fiilden oluşan bir yapıdır. Bu yazıda, isim fiil cümlesi nasıl bulunacağı ve örneklerle açıklanmaktadır. Türkçe dilbilgisinde önemli bir konu olan isim fiil cümlesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

İsim fiil cümlesi nasıl bulunur? İsim fiil cümlesi, bir isimden türetilen bir fiilin kullanıldığı cümledir. İsim fiil cümlesini bulmak için öncelikle cümlenin yapısını analiz etmek gerekmektedir. İsim fiil cümlesi genellikle “olmak” fiiliyle kurulur ve bu nedenle “olmak” fiiliyle başlayan cümleler incelenmelidir. İsim fiil cümlesi ararken, cümlenin öznesi ve yüklemi dikkate alınmalıdır. İsim fiil cümlesi oluşturmak için, ismin sonuna “-me”, “-ma”, “-iş”, “-ış” gibi ekler getirilebilir. Örnek olarak, “Koşmak” fiilinden türetilen “koşuş” isim fiilini kullanarak “Koşuşunu izledim” şeklinde bir cümle oluşturulabilir. İsim fiil cümlesi nasıl bulunur sorusuna cevap ararken, cümlenin anlamını da dikkate almak önemlidir. İsim fiil cümlesi, Türkçe dilbilgisinin önemli bir konusudur ve doğru kullanımı için dikkatli olunmalıdır.

İsim fiil cümlesi nasıl bulunur? Cümledeki eylemin isim görevinde olması gerekmektedir.
Cümlenin öznesi eylem olmalıdır (isim fiil).
İsim fiil cümlesi, eylemin isim görevinde kullanıldığı cümledir.
İsim fiil cümlesi, eylemin isim görevinde kullanıldığı bir tür cümledir.
İsim fiil cümlesi, eylemin isim olarak kullanıldığı bir yapıdır.
 • Eylem isim görevinde kullanılmalıdır (isim fiil).
 • İsim fiil cümlesi, eylemin isim görevinde kullanıldığı bir tür cümledir.
 • Eylemin isim görevinde olduğu cümleler isim fiil cümlesidir.
 • İsim fiil cümlesi, eylemin isim olarak kullanıldığı bir yapıdır.
 • Cümlenin öznesi eylem olmalıdır (isim fiil).

İsim fiil cümlesi nedir?

İsim fiil cümlesi, bir eylemin isim haline getirilerek cümlede kullanılmasıdır. İsim fiil cümleleri, “olmak” fiiliyle kurulur ve genellikle bir durumu, hal veya niteliği ifade eder. Örneğin, “O öğretmen olmak istiyor” cümlesinde “olmak” fiili isim fiil olarak kullanılmıştır.

İsim Fiil Nedir? İsim Fiil Oluşturma İsim Fiil Örnekleri
Fiilimsi şeklinde kullanılan, eylemi nesne veya zarf eki alarak isimleştiren yapıdır. Fiile “ma” veya “me” ekini ekleyerek oluşturulur. Yürüme, yazma, okuma, düşünme, çalışma
İsim fiiller cümlede isim gibi kullanılabilir ve çeşitli görevler üstlenebilir. Fiil köküne “ma” veya “me” eki eklenir. Yüzme, koşma, düşünme, öğrenme, dinleme
İsim fiil cümlede nesne veya zarf olarak kullanılabilir. İsim fiil, fiil köküne “ma” veya “me” eki getirilerek oluşturulur. Uyumayı seviyorum. Dikkatlice dinliyorum.

İsim fiil cümlesi nasıl bulunur?

İsim fiil cümlesi bulmak için cümlenin yapısını ve anlamını dikkate almanız gerekmektedir. İsim fiil cümlelerinde genellikle “olmak” fiili kullanılır, bu yüzden cümlede “olmak” fiilini arayabilirsiniz. Ayrıca, cümlenin anlamını da göz önünde bulundurarak bir durumu veya halini ifade eden bir eylem arayabilirsiniz.

 • İsim fiil cümlesi, bir eylemi ifade ederken aynı zamanda bir isim gibi davranan bir fiildir.
 • İsim fiil cümlesi oluşturmak için fiile -me veya -ma ekinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Örneğin, “yürü” fiiline -me eki eklenerek “yürüme” isim fiil cümlesi oluşturulur.

İsim fiil cümlesi örnekleri nelerdir?

Bazı örneklerde isim fiil cümlesi şu şekilde kullanılabilir: “Ben doktor olmak istiyorum”, “O mutlu olmak için çabalıyor”, “Seninle arkadaş olmak istiyorum”. Bu örneklerde “olmak” fiili isim fiil olarak kullanılmış ve bir durumu veya halini ifade etmiştir.

 1. Yemek yapmak
 2. Kitap okumak
 3. Film izlemek
 4. Yüzme yapmak
 5. Araba kullanmak

İsim fiil cümlesi neden önemlidir?

İsim fiil cümleleri, bir durumu veya halini ifade etmek için kullanıldığından, cümleye anlam katmaktadır. Bu tür cümleler, bir düşünceyi veya isteği açık bir şekilde ifade etmek için kullanılabilir. Ayrıca, isim fiil cümleleri dilbilgisel olarak da önemlidir çünkü Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir yapıdır.

İsim Fiil Cümlesi Nedir? İsim Fiil Cümlesinin Özellikleri İsim Fiil Cümlesinin Önemi
İsim fiil cümlesi, bir eylemi isim gibi kullanarak cümle oluşturan yapıdır. İsim fiil cümlelerinde fiillerin mastar hâli kullanılır. İsim fiil cümlesi, dilin daha etkili ve çeşitli kullanılmasını sağlar.
Örneğin: “Yüzmekten zevk alıyorum.” cümlesi bir isim fiil cümlesidir. İsim fiil cümlelerinde isim zamiri, sıfat ve zarf kullanılabilir. İsim fiil cümlesi, daha açık ve detaylı ifadeler sağlar.
İsim fiil cümlesi, nesne ya da zarf tümleci olarak kullanılabilir. İsim fiil cümlelerinde genellikle “olmak”, “bulunmak”, “kalmak” gibi fiiller kullanılır. İsim fiil cümlesi, metinlerin akıcı ve zengin bir şekilde yazılmasını sağlar.

İsim fiil cümlesi nasıl oluşturulur?

İsim fiil cümlesi oluşturmak için “olmak” fiilini kullanabilirsiniz. Öncelikle, bir durumu veya halini ifade etmek istediğiniz eylemi belirleyin. Ardından, bu eylemi “olmak” fiiliyle birleştirerek cümleyi oluşturun. Örneğin, “O öğretmen olmak istiyor” cümlesinde “öğretmen olmak” isim fiilidir.

İsim fiil cümlesi, bir fiilin isim hâline getirilerek cümlede nesne veya özne olarak kullanıldığı cümle yapısıdır.

İsim fiil cümlesi hangi zamanlarda kullanılır?

İsim fiil cümleleri genellikle şimdiki zaman veya gelecek zaman gibi geniş zamanlarda kullanılır. Ancak, geçmiş zaman veya diğer zamanlarda da kullanılabilir. Önemli olan, bir durumu veya halini ifade etmek istediğiniz eylemi “olmak” fiiliyle birleştirmektir.

İsim fiil cümlesi, genellikle geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi zamanlarda kullanılır.

İsim fiil cümlesi ile sıfat tamlaması arasındaki fark nedir?

İsim fiil cümlesi ile sıfat tamlaması arasındaki fark, anlam ve kullanım açısından farklılıklar içerir. İsim fiil cümleleri bir durumu veya halini ifade ederken, sıfat tamlamaları bir nesnenin niteliğini belirtir. Örneğin, “O mutlu olmak istiyor” cümlesinde “mutlu olmak” isim fiilidir, ancak “mutlu çocuk” cümlesinde “mutlu” sıfatı nesnenin niteliğini belirtmektedir.

1. İsim Fiil Cümlesi:

– İsim fiil cümlesi, eylemin isimleştirilerek cümle içinde isim görevi görmesidir.
– İsim fiil cümleleri genellikle “-me/-ma” ekinin eklenmesiyle oluşturulur.
– Örneğin: “Koşmak sağlığa iyi gelir.” (Koşmak isim fiilidir ve cümlede isim görevi görmektedir.)

2. Sıfat Tamlaması:

– Sıfat tamlaması, bir isim veya zamirin niteliklerini belirten sıfatların ardışık olarak kullanılmasıdır.
– Sıfat tamlaması genellikle “isim+sıfat” veya “sıfat+sıfat” şeklinde oluşur.
– Örneğin: “Mavi gözlü kız” (Mavi, gözlü sıfatlarının ardışık kullanılmasıyla sıfat tamlaması oluşturulmuştur.)

3.

Elementi:

elementi, kullanıcının tıklamasıyla içeriği görüntülenebilen bir açılır/kapanır bölme oluşturur.
– Örneğin:

Açıklama

İçerik buraya gelecek.

Bu şekilde

elementi kullanılarak bir açılır bölme oluşturulabilir.

4.

Elementi:

elementi,

elementinin başlığını belirler. Kullanıcı bu başlığa tıkladığında

elementinin içeriği görüntülenir.
– Örneğin:

Açıklama

İçerik buraya gelecek.

Bu şekilde

elementi kullanılarak bir başlık belirlenebilir.

5. HTML Formatında 3 Maddeli Örnek:

İsim Fiil Cümlesi

İsim fiil cümlesi, eylemin isimleştirilerek cümle içinde isim görevi görmesidir.

Sıfat Tamlaması

Sıfat tamlaması, bir isim veya zamirin niteliklerini belirten sıfatların ardışık olarak kullanılmasıdır.

ve

Elementleri
elementi, kullanıcının tıklamasıyla içeriği görüntülenebilen bir açılır/kapanır bölme oluşturur.

elementi ise

elementinin başlığını belirler.

Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti