Jeodezi Mühendisi

Fiilimsi Nedir? Kısa Özet

Fiilimsi, fiil gibi görünen ancak aslında isim veya sıfat işlevi gören kelimelerdir. Fiilimsiler, eylemi niteleyen veya tanımlayan yapılar olarak kullanılır. Bu yazıda, fiilimsi nedir sorusuna kısa ve öz bir şekilde cevap bulabilirsiniz.

Fiilimsi nedir kısa özet? Fiilimsi, bir fiilin isim gibi kullanılması durumudur. Fiilimsiler, Türkçe dilbilgisinde önemli bir role sahiptir. Fiilimsiler, fiillerin çekimlenmesiyle oluşan isimlerdir. Bu nedenle, fiilimsi nedir kısa özet sorusuna cevap vermek gerekirse, fiillerin isim haline getirildiği yapılar olarak tanımlanabilirler. Fiilimsiler cümlede nesne, tümleç veya özne gibi işlevler üstlenebilirler. Türkçe dilbilgisinde fiilimsilerin çeşitli tipleri bulunmaktadır. Bunlar arasında mastar, emir kipi, şart kipi gibi farklı yapılar yer alır. Fiilimsiler, cümlede anlamı tamamlamak ve daha zengin bir ifade sağlamak için kullanılır. Fiilimsi nedir kısa özet konusuyla ilgili olarak bu temel bilgileri bilmek, Türkçe dilbilgisini anlamak açısından önemlidir.

Fiilimsi nedir kısa özet? Fiilimsi, fiil gibi kullanılan ama isim veya sıfat görevi gören kelimelerdir.
Fiilimsiler, cümlede eylem veya durum bildiren kelimeler olarak kullanılır.
Fiilimsiler, isim tamlaması oluşturmak veya sıfat görevi yapmak için kullanılabilir.
Fiilimsiler, çekimlenemez ve zamirleşemez yapıdadır.
Bir cümlede fiilimsi kullanarak anlamı daha zenginleştirebiliriz.
 • Fiilimsi, fiil gibi kullanılır ancak isim veya sıfat görevi yapar.
 • Fiilimsiler, cümlede eylem veya durumu ifade eder.
 • Bazı fiilimsiler, isim tamlaması oluşturmak için kullanılabilir.
 • Fiilimsilerin çekimlenme ve zamirleşme özellikleri yoktur.
 • Fiilimsi kullanarak cümlelerimize anlam katmamız mümkündür.

Fiilimsi nedir?

Fiilimsi, fiil gibi görünen ancak aslında isim veya sıfat görevi yapan bir kelime türüdür. Fiilimsiler, fiil köklerine çeşitli ekler eklenerek oluşturulurlar. Fiilimsilerin cümle içinde isim veya sıfat gibi işlevleri vardır.

Fiilimsi Nedir? Özellikleri Örnek Kullanımlar
Fiilimsi, fiil köküne “-mek” veya “-mak” ekinin eklenmesiyle oluşturulan bir isim türüdür. Fiilimsiler, isim gibi kullanılabilir ve çoğul hâl alabilir. “Yemek”, “gitmek”, “okumak” gibi fiillerin “-mek” veya “-mak” ekiyle oluşturulmuş isimlerdir.
Fiilimsiler, bir eylemi veya durumu ifade ederken kullanılır. Fiilimsiler, sıfat gibi kullanılabilir ve cümlede nesne veya özne olarak yer alabilir. “Yemek pişirmek”, “kitap okumak”, “ev temizlemek” gibi cümlelerde fiilimsiler kullanılır.
Fiilimsiler, mastar veya isim-fiil olarak da adlandırılabilir. Fiilimsiler, cümlede zaman ve şahıs ekleri alabilir. “Yemek yeme”, “okuldan dönme”, “koşma yarışı” gibi kullanımlarda fiilimsiler görülür.

Fiilimsi çeşitleri nelerdir?

Fiilimsiler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil gibi farklı türleri bulunur. İsim-fiiller isim görevi yapar, sıfat-fiiller sıfat görevi yapar ve zarf-fiiller zarf görevi yapar.

 • Geçmiş Zaman Fiilimsileri
 • Şimdiki Zaman Fiilimsileri
 • Gelecek Zaman Fiilimsileri

Fiilimsiler nasıl oluşturulur?

Fiilimsiler, fiil köklerine ekler eklenerek oluşturulur. Örneğin, “oku” fiiline “-ma” eki eklenerek “okuma” fiilimsisi oluşturulur. Bazı fiiller ise doğrudan fiilimsi olarak kullanılabilir, örneğin “gitmek” fiili “gidiş” fiilimsisi olarak kullanılabilir.

 1. Filmin konusu belirlenir.
 2. Senaryo yazılır.
 3. Oyuncu seçimi yapılır.
 4. Çekimler gerçekleştirilir.
 5. Post prodüksiyon aşaması tamamlanır ve film yayınlanır.

Fiilimsiler hangi cümlelerde kullanılır?

Fiilimsiler, cümlelerde isim veya sıfat görevi yaparak kullanılır. Örneğin, “koşma” fiilimsisi cümlede isim olarak kullanılabilir: “Koşma, yarışmada birinci olmanın önemli bir parçasıdır.” Ayrıca, “güzel” fiilimsisi sıfat olarak kullanılabilir: “Bu resim çok güzel.”

Soru Cümlesi Emir Cümlesi İstek Cümlesi
Ne yapıyorsun? Gel buraya! Beni dinle.
Kim geldi? Git oraya! Yardım et bana.
Nasıl yapıyorsun? Dur orada! Bana bir şey anlat.

Fiilimsilerin örnekleri nelerdir?

Fiilimsi örnekleri çeşitli fiillerden oluşturulabilir. Örneğin, “yazmak” fiilinden “yazma”, “görmek” fiilinden “görme” gibi. Ayrıca, “gezmek” fiilinden “geziş”, “alışveriş yapmak” fiilinden “alışveriş” gibi örnekler de verilebilir.

Fiilimsiler, bir cümlede fiil gibi kullanılan ancak asıl fiil kökü olmayan kelimelerdir. Örnekler arasında “gitmek, gelmek, yemek” bulunur.

Fiilimsilerin cümle içindeki işlevleri nelerdir?

Fiilimsiler, cümle içinde isim veya sıfat gibi işlevlere sahiptir. İsim-fiiller isim görevi yapar, sıfat-fiiller sıfat görevi yapar ve zarf-fiiller zarf görevi yapar. Örneğin, “koşma” fiilimsisi cümlede isim olarak kullanılabilir: “Koşma, sağlıklı bir yaşam için önemlidir.”

Fiilimsiler cümle içinde isim görevi görerek özne, nesne, tümleç veya tamlama olabilir.

Fiilimsiler nasıl türetilir?

Fiilimsiler, fiil köklerine çeşitli ekler eklenerek türetilir. Örneğin, “yaz” fiiline “-ma” eki eklenerek “yazma” fiilimsisi oluşturulur. Bazı fiiller ise doğrudan fiilimsi olarak kullanılabilir, örneğin “gitmek” fiili “gidiş” fiilimsisi olarak kullanılabilir.

Fiilimsiler nedir?

Fiilimsiler, Türkçe dilbilgisinde fiil köklerinden türetilen isimlerdir. Fiil köklerine çeşitli ekler eklenerek oluşturulurlar.

Fiilimsiler hangi eklerle oluşturulur?

Fiilimsiler oluşturulurken genellikle “-ma”, “-me”, “-ış”, “-iz” gibi ekler kullanılır.

Fiilimsilerin cümle içindeki kullanımı nasıldır?

Fiilimsiler, cümle içinde isim gibi kullanılır ve çeşitli eylemleri ifade ederler. Örneğin: “Yemek yemek, kitap okumak, uyumak” gibi.


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti